Pre nekoliko dana započeli smo Internet kampanju AIK banke povodom “Dana štednje“. To je period u toku godine kada sve banke u Srbiji daju povoljnije uslove za oročavanje novca. Štednja i bankarstvo generalno su oblasti u čijoj promociji se još uvek slabo koristi Internet, a mi smo ovom kampanjom pokušali da te standarde malo pomerimo.

Pročitajte ovde kratak case study, pre svega da biste saznali kako i kada treba koristiti mikrosajtove u kampanji.

Continue Reading…