Za samo prva dva dana od lansiranja, igricu Sastavi Svoju Vladu videlo je preko 50.000 ljudi, a ukupno 160.000, čime je to postala najuspelija viralna kampanja u Srbiji ikada. Definitivno najzanimljiviji projekat na kojem sam radio. Pročitajte ovaj tekst da biste shvatili pravu prirodu viralnog marketinga, kako se ovakve stvari planiraju i plasiraju, i kako se pravilno mere efekti.

Continue Reading…